AAC '61 | Asser Atletiek- en Triathlonvereniging A.A.C. '61
15255
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15255,qode-quick-links-1.0,,boxed,qode-title-hidden,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_non_responsive
Baanatletiek / Wegatletiek / Triathlon / Wandelen / Racerunning

Baanatletiek / Wegatletiek / Triathlon / Wandelen / Racerunning

Schoolatletiek – Baanverhuur

 

 

Nieuwsberichten

Aan: Alle leden van AAC ’61

Assen, 23 mei 2018

Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) op 29 mei 2018, 19:30u, Clubhuis

 

Beste Leden,

Bij deze wil ik jullie namens het gehele bestuur van harte uitnodigen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 29 mei a.s. (voorjaarsvergadering).

De standaard agendapunten van deze vergadering worden behandeld:

 • Vaststelling notulen ALV d.d. 14 nov 2017
 • Jaarverslag van het bestuur
 • Verslag van de penningmeester
 • Verslag van de kascommissie
 • Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten
 • Vaststelling contributies
 • Benoeming bestuursleden (meer hieronder)
 • Benoeming commissieleden
 • Rondvraag

 

En verder een aantal andere onderwerpen waaronder de volgende.

 

Vertrouwenscontactpersoon:

Bedanken van Ingrid Molensky voor haar rol als vertrouwenscontactpersoon; Jaap Franken heeft haar rol overgenomen.

 

Sportlink:

AAC ’61 is recentelijk voor ledenadministratie overgeschakeld op Sportlink. Dit is een van de door de Atletiekunie aanbevolen aanbieders. AGV goedgekeurd. Bij Sportlink is ook een nieuwe website besteld.

 

GDPR / AVG Privacywetgeving:

General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) is Europese wetgeving en wordt van kracht vanaf 25 mei a.s.

Momenteel zijn we bezig met een Privacyverklaring en AGV-verklaring.

 

Korting op contributie bij volwaardig lidmaatschap andere atletiekvereniging:

Zo af en toe komt het voor dat mensen niet meer veel in Assen zijn en de atletieksport bedrijven; denk aan studenten of mensen die door de week elders wonen. Ze kunnen dan meestal niet volledig bij AAC ’61 trainen. Als ze elders lid zijn van een atletiekvereniging en daar volwaardige contributie betalen, dan wordt het financieel niet aantrekkelijk om de volledige contributie bij AAC ’61 te betalen. Zo zijn er afgelopen tijd enkele vragen geweest voor een korting op de contributie. Wat we hiermee kunnen bereiken is dat mensen die tijdelijk weg zijn bij AAC ’61 verbonden blijven bij de vereniging en later mogelijk geheel terug komen; en dit tegen acceptabele kosten voor de vereniging.

Het bestuur heeft dit besproken en legt nu het volgende voorstel ter besluit neer bij de ALV:

 • Iemand die volledig/volwaardig lid is van een andere atletiekvereniging kan bij AAC ’61 meetrainen in een bestaande trainingsgroep voor 50% verenigingscontributie.

 

(Her)Benoeming bestuursleden:

In de volgende tabel zijn de benoemingsdata vermeld van de huidige bestuursleden.

Bestuurslid                  Functie                                 Aanstellingsdatum

Jildert Visser               voorzitter                             15 nov 2016

Thea Hendrikse           secretaris                             14 nov 2017

Hein Habes                 penningmeester                  15 jun 2015

Harold Scholing          PR                                         14 nov 2017

Peter Selles                 triathlon/lopen                    14 nov 2017

Herman Langen          baanwedstrijden                  14 nov 2017

In de statuten staat vermeld dat een bestuurslid voor drie jaar wordt benoemd. Dit betekent dan Hein zal aftreden. Hein heeft aangegeven voor nog een jaar beschikbaar te zijn als penningmeester; hij is dus terstond herbenoembaar. Leden kunnen zich kandidaat stellen voor deze functie. De ALV zal de nieuwe penningmeester benoemen.

Peter en Thea hebben aangegeven per eind 2018 te willen bedanken als bestuurslid; kandidaten kunnen zich aanmelden.

 

Energiecommissie

In 2016 en 2017 zijn diverse maatregelen getroffen om de exploitatiekosten te verlagen. Er zijn LED-lampen in het clubhuis geïnstalleerd, sensors, oude koelkasten verwijderd, nieuwe ketel en zonnepanelen. Er wordt gepresenteerd wat dit heeft opgeleverd.

De commissie is ook bezig geweest met LED-verlichting op de baan; de masten zijn van de gemeente en dat realiseren was lastig. Er is een samenwerkingsverband van meerdere verenigingen ontstaan en de gemeente is erin gestapt met een flinke som geld. De aanbesteding is rond en dit najaar zal de firma Aerolux de LED-lampen installeren.

 

Namens het bestuur AAC ’61,

Jildert E. Visser, voorzitter

voorzitter@aac61.nl

Bijlage: Verslag algemene ledenvergadering AAC’61 op 14  november 2017 (te vinden op de website van AAC ’61); zie http://www.aac61.nl/vereniging-2/#ALV

Avond4Daagse

Voor de 74e keer organiseert wandelvereniging De Zwaluwen de Avond4daagse.

De Avond4daagse is van 29 mei tot en met 1 juni
Tijdens deze dagen zal het startpunt van de Avond4daagse op Startbroek zijn.

Dit zal enige hinder met zich meebrengen
De volgende wegen zijn tijdens de Avond4daagse van 17.00 tot c.a. 22.00 uur afgesloten:

 1. Hoofdlaan (vanaf de Europaweg t/m de Rode Heklaan)
 2. Stadsbroek
 3. Kortbossen

 

Gelieve niet met de auto naar Stadsbroek te komen
Wij worden verzocht niet met de auto naar Stadsbroek te komen gedurende het evenement. Dit om de wegen daar niet extra te belasten. We begrijpen dat dit vervelend kan zijn. Mocht het noodzakelijk zijn om met de auto gebruik te maken van Stadsbroek, kunt je van tevoren contact opnemen om samen met de organisatie te kijken naar een geschikte oplossing.

Bij vragen, neem gerust contact op
We vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er toch vragen zijn, neemt u dan gerust contact op met:

Jeroen Jans

Hoofdtochtleider Avond4daagse / Secretaris Wandelvereniging De Zwaluwen Assen

info@dezwaluwenassen.nl

www.avondvierdaagse-assen.nl

Alvast bedankt voor uw begrip. Namens wandelvereniging De Zwaluwen Assen,

Met vriendelijke groeten,
Jeroen Jans
Secretariaat w.v. De Zwaluwen

Floor Dijkstra en Rozemarie Fokkema hebben tijdens de Heerenveen Classic welke zaterdag 12 mei werd gehouden uitstekend gepresteerd. Deze C meiden gingen met in totaal 6 medailles weer terug naar Assen. 

De dag begon met speerwerpen wat een prachtige tweestrijd opleverde tussen Floor en Rozemarie. Floor bleef Rozemarie net voor met een afstand van 28.37m tegen 27.68m. Dit was goed voor goud voor Floor en zilver voor Rozemarie in een nieuw pr. 

Na dit onderdeel scheiden de wegen van de 2 atleten. Floor ging verder met hoogspringen wat haar een eerste plaats opleverde met een hoogte van 1.55m. Een evenaring van haar beste prestatie. 

Het derde onderdeel van Floor was verspringen wat opnieuw goud opleverde in een afstand van 4.84m. Een verbetering van haar pr met 1 centimeter!

Rozemarie ging verder met kogelstoten wat haar een eerste plaats opleverde met een afstand van 10.75m. 

Het laatste onderdeel van de dag leverde Rozemarie een mooie bronzen medaille op. De 200 meter sprint legde ze af in een nieuw pr van 28.64 sec.

 Deze meiden zijn het buitenseizoen uitstekend begonnen. Deze prestatie beloven veel voor het komende buitenseizoen te beginnen met de competitie komende zaterdag op onze eigen baan in Assen

.

AGENDA Algemene Ledenvergadering 29 mei 2018, aanvang 19.30 uur 

1.      Opening

2.      Vaststellen notulen ALV 14 november 2017

3.      Jaarverslag van het bestuur

4.      Verslag van de penningmeester

5.      Verslag van de kascommissie

6.      Benoeming nieuwe kascommissie

7.      Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten

8.      Vaststelling contributies

9.      Benoeming bestuursleden

10.      Benoeming commissieleden

11.    Rondvraag

AAC ‘61 organiseert weer avondspelen. Het betreft laagdrempelige atletiekwedstrijden voor eigen pupillen van AAC 61.

Aanvang 16.45 uur einde 18.30 uur

Maandag 19 maart                         40/60m Sprint – Verspringen – 400m/800m – Vortex

Maandag 14 mei                             40/60m Horde – Hurkhoog – hindernisbaan – Medicienbal/kogel

Maandag 16 juli                               40/60m Sprint– Verspringen – 400m/800m – vortex

Maandag 24 september                40/60m Horde– Hurkhoog – hindernisbaan – Medicienbal/kogel

 Bij elke avondspelen zijn ouders nodig die helpen met jureren. Hiervoor kunnen ouders zich opgeven op een lijst op het mededelingenbord bij de kleedkamers of op Wedstrijdsecretariaat pupillen wedstrijdsec.aac61.pupillen@gmail.com

 

Onze agenda

Wie is er op de baan?

Wil je weten wie er nu op de baan traint?

Kijk dan hieronder

of kom gezellig langs.

Uitslagen

Bekijk de laatste uitslagen

van onze atleten

of geef jou eigen uitslag door!

Wedstrijden

Wil je weten welke wijdstrijden er zijn?

Of direct inschrijven?

Kijk snel verder.

Onze sponsoren: