Schoolatletiek

Schoolatletiek

Vanaf half april tot begin oktober is het mogelijk om een schoolsportdag te organiseren op de baan van AAC’61 aan het Achterpad 1, te Assen.

De school is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de activiteiten en de begeleiding van de leerlingen. De school zorgt zelf ook voor iemand met EHBO.

AAC’61 stelt de benodigde atletiekmaterialen beschikbaar. Vanuit de school wordt geholpen om de spullen klaar te zetten en om ze op te ruimen.

Qua activiteiten zijn er diverse mogelijkheden:

 • Sprint;
 • Duurloop;
 • Hindernisbaan;
 • Verspringen;
 • Discuswerpen;
 • Kogel werpen;
 • Hoogspringen;
 • Een eigen activiteit.

Er wordt geen huur gevraagd voor het gebruik van de baan. Wel is er sprake van een onkostenverhoging voor de volgende punten:

 • Gebruik van klein materiaal en eventuele kopieerkosten: 20 euro;
 • Schoonmaak van toiletten ( 4 toiletten) en schoonmaak kantine: 50 euro;
 • Gebruik van geluids- en muziekinstallatie (facultatief): 50 euro;
 • Gebruik van de beide kleedkamers en douches( facultatief): 50 euro.

 

Er is een afspraak met de scholen dat we individueel aan basisschoolleerlingen geen snoep verkopen.In de kantine wordt koffie/ thee verkocht voor 1 euro. De school bepaalt of er met consumptiebonnen wordt gewerkt. Wat ons betreft kan er onbeperkt aan de bar worden besteld. Er is steeds een kantinemedewerker aanwezig.

 

Het is ook mogelijk om met kannen het veld op te gaan, zodat de docenten en de begeleidende ouders op tijd iets te drinken krijgen. Het is niet toegestaan dat een andere organisatie dranken verstrekt op de baan.

Voor de leerlingen worden in principe twee versnaperingen besteld: na de duurloop krijgen ze een beker ranja. Aan het einde van de sportdag krijgen de leerlingen een waterijsje.

De totale kosten hiervoor bedragen 1 euro per leerling.

Het is belangrijk om de sportdag tijdig te plannen, vooral in de laatste weken voor de zomervakantie. Afhankelijk van het aantal gevraagde vrijwilligers kunnen we maximaal 3 sportdagen in een week organiseren.

Neem daarvoor contact op met de coördinator via mail: ritatestroete@gmail.com

 

Vanuit AAC’61  zijn altijd twee vrijwilligers kosteloos beschikbaar. Daarbij gaat het om een kantinemedewerker en een materialenman, die ook kan helpen bij de uitvoering van activiteiten.

Als er om meer vrijwilligers gevraagd wordt ( maximaal 3 personen extra) dan vragen we daarvoor een vergoeding van 15 euro per persoon.

Het klaarzetten van de materialen kan vanaf 7.45 uur. Een school kan beginnen vanaf 8.30 uur. Als een sportdag om 13.00 uur niet is afgelopen dan zorgt de school voor lunchpakketten voor de vrijwilligers.

 

Nadere punten ter bespreking kunnen per mail of telefonisch geregeld worden met de coördinator van de schoolatletiek.

 

Rita te Stroete.

ritatestroete@gmail.com

Kalender 2018

 • Vrijdag 20 april                De Kloostertuinen
 • Woensdag 16 mei            Sterrenschip
 • Woensdag 23 mei            De Scharmhof
 • Woensdag 6 juni              Emmaschool
 • Woensdag 13 juni            De Borg
 • Vrijdag 15 juni                  Het Krijt
 • Woensdag 20 juni            De Cirkel
 • Vrijdag 22 juni                 Het Octaaf
 • Maandag 9 juli                 Penta (DNC )
 • Donderdag 12 juli            Salland ( VvG)
 • Vrijdag 13 juli                   De Parel