Vereniging

Vacatures

Op dit moment heeft de club vacatures voor:

SPOED

– Een starter en een wedstrijdleider (bevoegd of bereid de opleidingen te volgen), voor meer opleidingsinfo: www.atletiekunie.nl.
Meer info via w.benedictus2@kpnmail.nl

SPOED

– Assistent trainer junioren C/D.

– Wedstrijdsecretariaat D en C junioren:

Het verspreiden van aankondigingen via de mail naar de atleten. Opgaven voor de wedstrijden doorsturen naar de organiserende vereniging met CC voor trainers en ledenadministratie i.v.m. inschrijfgeld. Omdat er tegenwoordig veel via internet rechtstreeks wordt ingeschreven reken dan op een paar uurtjes werk per maand. Contact Esther de Heer , mailto:w.benedictus2@kpnmail.nl of info@aac61.nl

– Vrijwilligers schoonmaak kleedkamers en douches (met 1- 2 keer per jaar op een zaterdagmiddag van 13- max. 15u is de club enorm geholpen!)
Voor meer informatie zie en aanmeldingen: i_molensky@hotmail.com

– Kantinebeheerder, voor meer info: info@aac61.nl

Vrijwilligers

AAC ’61 is een allround atletiekvereniging, opgericht in 1961. Zij biedt plaats aan ruim 350 leden die actief zijn in verschillende disciplines, waaronder trimmen, lopen, triatlon, baanatletiek en veteranenatletiek. Daarnaast biedt de vereniging scholen de gelegenheid kennis te maken met deze sport door hen de mogelijkheid te bieden hun schoolsportdag op de atletiekbaan te houden. De vereniging heeft haar thuisbasis in Assen op het sportpark ‘Stadsbroek’. Sinds 1999 beschikt zij over de enige achtbaans baan in het noorden met een krachthonk en natuurlijk een clubgebouw. AAC ’61 staat niet stil en er is er vraag naar structuur en beleid. AAC ’61 heeft in het jaar een daadwerkelijke start gemaakt met de uitvoer van het in 2010 (Handboek vrijwilligersbeleid) geformuleerde vrijwilligersbeleid. In het functiehuis (menuknop bestuur) worden taken en bevoegdheden omschreven.
Nieuwe aanmelding, zo ook ouders van jeugdleden, zijn van harte welkom.

Schroom niet er is vast een taak bij die je past!

Vertrouwenspersoon

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met pesten of seksuele intimidatie is dat een teken dat die omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van seksuele intimidatie kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.
Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te vragen. Daarom heeft AAC 61 een vertrouwenspersoon aangesteld.

Jaap Franken

Jaapfranken@home.nl

Tel 06-86636270

Beleid

Wij werken aan een update van ons beleidsplan. Zodra deze beschikbaar is kunt u hem hier inzien.

Beleidsstukken:  Fotobeleid en privacy

Beleid omtrent gebruik van drones:  2017-03-30-AAC’61-Drones-publicatie-en-aanvraag

Statuten

Statuten, vastgesteld 15-11-1994 (hieronder te downloaden)
Statuten van de Vereniging