• Op dinsdag 3 november 2020 zijn door de regering tijdelijk nieuwe verscherpte corona-maatregelen afgekondigd. Vanaf 4 nov 2020, 22 uur is er een nieuwe noodverordening geldig: https://www.assen.nl/sites/default/files/Noodverordening-4-november-2020-VRD.pdf

   

  Spelregels voor sport in het kort

  Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er maatregelen voor sport.

  De maatregelen zijn:

  • Maximaal 2 personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten). Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
  • Voor binnensporten geldt een maximum van 2 personen (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.
  • Voor buitensporten geldt een maximum van 2 personen (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
  • Groepslessen voor volwassenen bij sportaanbieders (bijvoorbeeld dans-, fitness-, sport-, yoga- en boksscholen) zijn verboden. Dit verbod geldt voor groepslessen die binnen en buiten plaatsvinden. 
  • Zwembaden zijn gesloten. 

  Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.

  • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
  • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
  • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
  • Publiek bij sport is niet toegestaan.
  • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.
 • Het begrip groepslessen is niet duidelijk gemaakt in de noodverordening; daarop een vraag gesteld aan de VRD (veiligheidsregio Drenthe). Daarop is het volgende antwoord gekomen (10 nov 2020, van corona@vrd.nl):

  Op 4 november jl. heeft u een vraag gesteld over de nieuwe coronamaatregelen. U vraagt zich af of atletiek groepslessen zijn toegestaan.

  Op grond van artikel 2.12 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 7 november 2020 (hierna: de Noodverordening) is het verboden om in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, sport te beoefenen in een groep van meer dan twee personen (exclusief trainer). Het verbod geldt niet voor personen tot en met 17 jaar die sport beoefenen op de eigen club.

  Voor sporten buiten geldt dat volwassenen alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen mogen sporten. Dit betekent dat teamsport beperkt is tot twee personen, exclusief trainer. Het is dus niet toegestaan dat meerdere groepjes onder begeleiding van één trainer trainen. Hierbij moeten volwassenen te allen tijde 1,5 afstand van elkaar houden. Dit geldt niet voor personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Voor personen tot en met 17 jaar geldt dat ze wel met meer dan twee personen mogen sporten en onderling, op de eigen club, (oefen)wedstrijden mogen spelen. Wedstrijden tegen/bij andere clubs zijn niet toegestaan. Publiek bij trainingen is niet toegestaan. Douches en kleedkamers moeten gesloten zijn. Er is alleen een uitzondering voor toiletten. 

  Voor volwassenen is het dus toegestaan om als trainer met 2 personen te trainen, mits de 1,5 meter afstand te allen tijde in acht kan worden genomen. Er mogen alleen meerdere groepjes van 2 tegelijk sporten indien hierbij een aparte trainer aanwezig is. Voor personen tot en met 17 jaar geldt dat ze wel met meer dan twee personen mogen sporten. Personen vanaf 13 jaar moeten wel 1,5 meter afstand houden tot de trainer.

  Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Veiligheidsregio Drenthe