• Op 9 mei 2020 heeft de gemeente Assen het Drents protocol sport met richtlijnen voor volwassenen aan AAC'61 gestuurd.

  De Atletiekunie had op vrijdag 8 mei 2020 al een aangepast protocol verantwoorde atletieksport gestuurd met allerlei posters erbij.

  AAC'61 wil aan beide protocollen voldoen. De maatregelen zijn vergeleken en het protocol van de Atletiekunie heeft een enkel aanpassing nodig op het punt van aantal toezichthouders.

  Het bestuur van AAC'61

 • Aanpassing Drents protocol sport met richtlijnen voor volwassenen

  PERSBERICHT | 9 mei 2020

  Nu het Kabinet een versoepeling van de maatregelen heeft aangekondigd is het Drents Protocol Sport hiervoor aangepast. Het protocol gold al voor kinderen en jongeren tot 18 jaar maar is nu ook van toepassing op volwassenen. Zij mogen nu ook weer in groepen sporten. Daarnaast mogen de zwembaden weer open. Zwembaden moeten zich daarbij houden aan het door de zwembranche opgestelde protocol ‘verantwoord zwemmen’.

  “Nadat de kinderen en jongeren tot 18 jaar weer aan het sporten zijn, geeft het Kabinet nu meer ruimte voor groepen volwassen sporters en mag er weer gezwommen worden. Om dit mogelijk te maken passen de Drentse gemeenten het protocol sport aan. Daarbij blijft het vertrekpunt dat sporten veilig moet gebeuren en dat we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM”. Aldus Roger de Groot, burgemeester van De Wolden en voorzitter van de portefeuille Sport binnen de Vereniging van Drentse Gemeenten. “Hierbij houden we vast aan de Drentse aanpak; de Drentse gemeenten maken gezamenlijk afspraken zodat voor alle sportaangelegenheden in Drenthe dezelfde regels gelden”.

  Belangrijkste wijzigingen vanaf 11 mei zijn:

  1. Volwassenen mogen weer buiten sporten in groepen, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches;
  2. Zwembaden mogen onder voorwaarden weer gebruikt worden. Deze voorwaarden worden gebaseerd op de richtlijnen zoals ze komen vanuit de zwembadbranche en de Vereniging Sport en gemeenten.

  Er zijn ook zaken ongewijzigd. Binnensporten blijft bijvoorbeeld verboden. Daarnaast moeten kantines gesloten blijven, zijn wedstrijden niet toegestaan en moeten de richtlijnen van het RIVM gevolgd worden. Het volledige en aangepaste protocol is te vinden op de websites van de gemeenten.

  De nu geldende noodverordening wordt dit weekend aangepast aan de nieuwe maatregelen. Verwacht wordt dat een nieuwe verordening 11 mei van kracht is. Tot die tijd gelden de huidige maatregelen en het huidige protocol.

  Protocol over buitensportactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen

  Vanaf 11 mei worden de regels verder versoepeld voor sportactiviteiten in de buitenlucht. Zo is het sporten in groepen voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei. In de buitenlucht is veel meer mogelijk, maar binnen sporten (inclusief de gymzalen) blijft verboden. Een uitzondering wordt gemaakt voor maneges als paarden binnen getraind moeten worden. Als ruiters getraind worden (paardrijles) mag dat uitsluitend buiten (zonder enige vorm van dakbedekking). In dat geval gelden de normale regels van dit protocol.
  De versoepeling is bedoeld voor trainingsactiviteiten. Wedstrijden of sportvormen met het karakter van een competitie blijven verboden. Bovendien is bepaald dat het gaat om georganiseerde sportactiviteiten, dus geen nieuwe particuliere initiatieven.

  In de provincie Drenthe hanteren we voor iedereen dezelfde regels. Dit protocol is dus het enig geldende in Drenthe. Het is gebaseerd op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand

  De regels in Drenthe

  Gezond verstand staat voorop. We zijn ontzettend blij met de versoepeling en we zorgen er samen voor dat we de regering helpen met het in control blijven van de corona-aanpak. Ons gedrag draagt bij aan verdere versoepeling van regels op langere termijn. Daarom:

  1. Behoud ten minste 1,5 meter afstand van elkaar (uitzondering geldt voor sportende/spelende kinderen tot en met 12 jaar). 
  2. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook iedereen blijft thuis. Deelnemers mogen om deze reden worden teruggestuurd.
  3. Als een huisbewoner koorts heeft, blijft u of uw kind thuis.
  4. Sportaanbieders zijn en blijven verantwoordelijk voor de inhoud en veiligheid van de aangeboden sport- en beweegactiviteiten en het hanteren en bewaken van de extra richtlijnen. Faciliteer zoveel mogelijk het wassen en desinfecteren van handen.
  5. Het is verboden de kleed- en wasgelegenheid op het sportpark te gebruiken voor omkleden en/of te douchen.
  6. Binnen en buiten zwembaden mogen per 11 mei weer worden opengesteld. Hierbij geldt dat moet worden kunnen voldaan aan het Protocol Verantwoord Zwemmen, opgesteld door de zwembadbranche en de Vereniging Sport en Gemeenten. Het protocol zorgt ervoor dat iedereen weer op een veilige en verantwoorde manier kan genieten van de zwemsport, rekening houdend met de belangen van alle zwemmers, zwembadpersoneel en zwemverenigingen. Zwembaden dienen hun plan van aanpak te delen met de gemeente.
  7. Gemeenten hebben van het Rijk een extra taak gekregen voor advisering en eventuele handhaving. Daarom is het vooraf melden bij de gemeente van nieuwe sport- en beweegactiviteiten in georganiseerd verband, die in de openbare ruimte worden georganiseerd, verplicht. Een meldingsformulier is bijgevoegd.  De Gemeente gaat uw aanvraag beoordelen. Alleen wanneer er over het aanmeldformulier vragen zijn, het niet volledig is ingevuld of iets niet kan, dan wordt er contact opgenomen met de vereniging. U hoeft dus niet te wachten met het starten van uw activiteit. Ook na melding blijft de verantwoordelijkheid van de sport- en beweegactiviteiten bij de aanbieder.
  8. Er is op de sport- en beweeglocatie bij alle activiteiten voor kinderen en jongeren een volwassene aanwezig die herkenbaar is (een gekleurd hesje) en de coronaveiligheid waarborgt. Bij een activiteit voor volwassenen is dit niet verplicht. Bij meer dan 10 sporters dient dit iemand anders te zijn dan de trainer.
   Het aantal begeleiders/ toezichthouders per groep is genormeerd. Algemene stelregel is om per 10 sporters een volwassen toezichthouder aanwezig te laten zijn naast een trainer, die in de gaten houdt of de regels gehandhaafd blijven.
   0-10  geen toezichthouder, een volwassen trainer volstaat
   11-20  1 volwassen toezichthouder
   Vanaf 21 -50 2 toezichthouders
   Vanaf 50 minimaal 3 toezichthouders

  Voor buitensportverenigingen met eigen accommodatie:

  Voor buitensportverenigingen met eigen accommodatie:

  1. Alleen deelnemende kinderen, jongeren, volwassen, sportbegeleiders en coronaverantwoordelijken zijn op de sportlocatie aanwezig.
  2. Buitensportverenigingen mogen buiten trainen met jeugd tot en met 12 jaar. Hierbij gelden voor kinderen onderling geen afstandsbeperkingen. De trainer blijft wel op minimaal 1,5 meter afstand van de deelnemers.
  3. Jeugd van 13 t/m 18 jaar mag trainen maar zij moeten 1,5 m afstand bewaren. Dit maakt ‘normaal’ trainen niet mogelijk.
  4. Volwassenen mogen weer buiten sporten in groepen, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.
  5. Kantines blijven gesloten. Het moet mogelijk zijn veilig en schoon naar het toilet te gaan en de handen te wassen. Zorg voor voldoende zeep, papieren handdoekjes, desinfectie- en EHBO-middelen binnen handbereik. Hoe u dit regelt, kunt u aangeven op het meldformulier.
  6. Kinderen, jongeren en volwassenen komen in sportkleding naar de locatie. Ze kunnen zich niet omkleden en douchen en gaan na de activiteit direct van het terrein. Omkleden en douchen bij de sportaccommodaties mag niet.
  7. Stel (per activiteit of reeks activiteiten) een volwassen herkenbare coronaverantwoordelijke (met een gekleurd hesje) aan, die altijd aanwezig is en het gemeentelijke aanspreekpunt is. Deze is eindverantwoordelijk voor
   - De inachtneming van de hygiëneregels
   - De interne logistiek en bewegwijzering van veilige looplijnen en mogelijk afbakenen van eenrichtingsverkeer op parkeerplekken, bij toiletgebouwen en de velden.
   - Dit vooraf aan te geven op het meldingsformulier. Ook het aantal sporters en het aantal toezichthouders.

  Voor andere sportaanbieders (Binnensportverenigingen en commerciële aanbieders (dit geldt dus niet voor AAC'61)) die plannen hebben om buiten te gaan trainen:

  1. Indien gewenst kan er, in georganiseerd verband, buiten worden getraind door jeugd tot en met 18 jaar en volwassenen in de openbare ruimte, met in achtneming van dit protocol. Voorbeelden van openbare ruimten zijn onder andere Cruyff Courts en het park.
  2. Nieuwe activiteiten in georganiseerd verband, die in de openbare ruimte worden georganiseerd, moeten vooraf aan de gemeente gemeld worden via het meldformulier. Als een sportactiviteit niet vooraf is gemeld dan, kan gesommeerd worden per direct de activiteit te staken en kan verbaliseerd worden.
  3. Alleen deelnemende kinderen, jongeren, volwassenen, sportbegeleiders en coronaverantwoordelijken zijn op de sportlocatie aanwezig. Toeschouwers zijn zowel op de sportlocaties als in de openbare ruimte verboden.
  4. Het gebruik van binnensport-accommodaties is niet toegestaan, deze blijven gesloten.
  5. De openbare ruimte kan niet worden geclaimd. Houd rekening met andere gebruikers in het openbaar gebied. Beperk overlast van muziek etc.
  6. Zorg voor voldoende desinfectiemiddelen en EHBO-middelen binnen handbereik.