• Aanvang 19.30 uur, locatie: kantine Clubhuis AAC'61, Achterpad 1, Assen

  Opening
  Mededelingen
  Vaststelling notulen ALV dd 21 mei 2019
  Aftredende bestuursleden:

  • Algemeen bestuurslid Herman Langen
  • Voorzitter Jildert Visser
  • Penningmeester Hein Habes

  Benoemingen bestuursleden:

  • Voorzitter; Jildert Visser is herkiesbaar
  • Bestuurslid Marketing & Communicatie Ramon Slomp

  Vacatures
  Wisselbekers en Bokalen


  PAUZE


  Lopende zaken
  Financiën
  Voorstel en vaststelling contributie 2020
  Presentatie en vaststelling van de begroting 2020
  Rondvraag
  Sluiting, 21.00 uur

  Hapje en drankje