• Op 28 april 2020 om 21:29 uur heeft de gemeente Assen het Drents protocol voor kinderen en jeugd aan AAC'61 gestuurd.

  De Atletiekunie had op vrijdag 24 april al een protocol verantwoorde atletieksport gestuurd met allerlei posters erbij.

  AAC'61 wil aan beide protocollen voldoen. De maatregelen zijn vergeleken en het protocol van de Atletiekunie heeft een enkel aanpassing nodig op het punt van aantal toezichthouders.

  Het bestuur van AAC'61

 • Gemeenten stellen Drents protocol sporten voor kinderen en jeugd vast

  PERSBERICHT | 28 april 2020

  Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer samen sporten. De Drentse gemeenten hebben samen een protocol opgesteld waarin de voorwaarden zijn beschreven voor sportactiviteiten. Sportaanbieders moeten hieraan voldoen en kunnen voor vragen en ondersteuning terecht bij de gemeenten en de buurtsportcoaches/ sportfunctionarissen.

  “Alle Drentse gemeenten hanteren dezelfde voorwaarden voor sportactiviteiten voor kinderen en jongeren. Zo geldt voor elke sportaanbieder hetzelfde. We hebben vooral gekeken naar wat mogelijk is. We hebben groot vertrouwen in dat sportaanbieders zorgen voor een veilige en verantwoorde manier van sporten voor kinderen en jeugd’, zegt Roger de Groot, burgemeester De Wolden envoorzitter van de VDG portefeuille Sport. “Het is vooral fantastisch dat er weer samen gesport kanworden door kinderen en jeugd tot en met 18 jaar. Het is goed voor de gezondheid en om fit te blijven en het is ook een welkome afleiding in een tijd waarin veel andere dingen niet kunnen”vervolgt De Groot.

  De strekking van het protocol is:

  1. Buitensport mag, binnen sporten mag niet;
  2. Trainen mag maar wedstrijden zijn niet toegestaan;
  3. Zwembaden blijven gesloten;
  4. Sportaanbieders moeten hun activiteiten vooraf melden bij de gemeenten. Na melding kan de sportaanbieder beginnen, bij vragen of onduidelijkheden neemt de gemeente contact op;
  5. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden bij het sporten, voor kinderen tot en met 12 geldt dit niet;
  6. Hygiëne maatregelen blijven gelden: vaak handen wassen, thuisblijven bij verkoudheid en/of koorts, ook van huisgenoten;
  7. Kantines, kleedkamers en douches moeten gesloten blijven;
  8. Sportaanbieders houden toezicht op het naleven van de voorwaarden en zorgen dat per 10 sporters 1 volwassene aanwezig is voor toezicht.

  Binnen en buiten zwembaden moeten gesloten blijven. Er is op dit moment nog niet bekend óf en hóe het coronavirus zich in zwembaden kan verspreiden. Zodra er landelijke adviezen en richtlijnen komen voor het veilig en verantwoord gebruiken van zwembaden wordt dit besluit heroverwogen.

  Lees hieronder het volledige protocol. Klik hier om naar het meldingsformulier te gaan om sportactiviteiten voor de jeugd aan te melden.

  Vanaf woensdag geldt een aangepaste Drentse noodverordening waarin dit protocol verwerkt is.

  Protocol over buitensportactiviteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar

  Vanaf 29 april worden de regels versoepeld voor sportactiviteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. In de buitenlucht is veel meer mogelijk, maar binnen sporten (inclusief de binnenbaden en gymzalen) blijft verboden. De versoepeling is bedoeld voor trainingsactiviteiten. Wedstrijden of sportvormen met het karakter van een competitie blijven verboden. Bovendien is bepaald dat het gaat om georganiseerde sportactiviteiten, dus geen nieuwe particuliere initiatieven.

  In de provincie Drenthe hanteren we voor iedereen dezelfde regels. Dit protocol is dus het enig geldende in Drenthe. Het is gebaseerd op

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/aanpak/veranderingen-na-28-april-2020

  De regels in Drenthe

  Gezond verstand staat voorop. We zijn ontzettend blij met de versoepeling en we zorgen er samen voor dat we de regering helpen met het in control blijven van de corona-aanpak. Ons gedrag draagt bij aan verdere versoepeling van regels op langere termijn. Daarom:

  1. Behoud ten minste 1,5 meter afstand van elkaar (uitzondering geldt voor sportende/spelende kinderen tot en met 12 jaar).
  2. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen en begeleiders: blijf thuis. Deelnemers mogen om deze reden worden teruggestuurd.
  3. Als een huisbewoner koorts heeft, blijft u of uw kind thuis.
  4. Sportaanbieders zijn en blijven verantwoordelijk voor de inhoud en veiligheid van de aangeboden sport- en beweegactiviteiten en het hanteren en bewaken van de extra richtlijnen. Faciliteer zoveel mogelijk het wassen en desinfecteren van handen.
  5. Het is verboden de kleed- en wasgelegenheid op het sportpark te gebruiken voor omkleden en/of te douchen.
  6. Binnen en buiten zwembaden moeten gesloten blijven. Het is voor de zwembadbranche (WiZZ, NRZ, ENVOZ, HISWA-RECRON, EasySwim, NOB, NCS, NTB, Reddingbrigade, KNZB en Vereniging Sport en Gemeenten) nog niet duidelijk genoeg óf en hóe het virus zich kan verspreiden in het water. Zodra er landelijke richtlijnen en adviezen komen over het veilig en verantwoord gebruik van zwembaden wordt dit besluit heroverwogen.
  7. Gemeenten hebben van het Rijk een extra taak gekregen voor advisering en eventuele handhaving. Daarom is het vooraf melden van sport- en beweegactiviteiten bij een gemeente verplicht. Dat geldt ook voor activiteiten op ‘eigen terrein’. Een meldingsformulier is bijgevoegd.  De Gemeente gaat uw aanvraag beoordelen. Alleen wanneer er over het aanmeldformulier vragen zijn, het niet volledig is ingevuld of iets niet kan, dan wordt er contact opgenomen met de vereniging. U hoeft dus niet te wachten met het starten van uw activiteit. Ook na melding blijft de verantwoordelijkheid van de sport- en beweegactiviteiten bij de aanbieder.
  8. Er is op de sport- en beweeglocatie bij alle activiteiten een volwassene aanwezig die herkenbaar is (een gekleurd hesje) en de coronaveiligheid waarborgt. Bij meer dan 10 sporters dient dit iemand anders te zijn dan de trainer.
   * Het aantal begeleiders/ toezichthouders per groep is genormeerd. Algemene stelregel is om per 10 sporters een volwassen toezichthouder aanwezig te laten zijn naast een trainer, die in de gaten houdt of de regels gehandhaafd blijven.
     - 0-10                geen toezichthouder, een volwassen trainer volstaat
     - 11-20              1 volwassen toezichthouder
     - Vanaf 21 -50    2 toezichthouders
     - Vanaf 50          minimaal 3 toezichthouders

  Voor buitensportverenigingen met eigen accommodatie:

  Alle activiteiten moeten vooraf aan de eigen gemeente gemeld worden via het meldformulier. Als een sportactiviteit niet vooraf is gemeld, kan gesommeerd worden per direct gesommeerd de activiteit te staken; er kan geverbaliseerd worden.

  • Alleen deelnemende kinderen en jongeren, sportbegeleiders en coronaverantwoordelijken zijn op de sportlocatie aanwezig.
  • Buitensportverenigingen mogen buiten trainen met jeugd tot en met 12 jaar. Hierbij gelden voor kinderen onderling geen afstandsbeperkingen. De trainer blijft wel op minimaal 1,5 meter afstand van de deelnemers.
  • Jeugd van 13 t/m 18 jaar mag trainen maar zij moeten 1,5 m afstand bewaren. Dit maakt ‘normaal’ trainen niet mogelijk.
  • Op het meldingsformulier geeft u aan welke ruimtes/velden u wilt gaan gebruiken. Bij groot onderhoud aan de velden kan het zijn dat uw gemeente aangeeft welke velden voor de trainingen beschikbaar zijn.
  • Kantines blijven gesloten, net als andere horecafaciliteiten. Het moet mogelijk zijn veilig en schoon naar het toilet te gaan en de handen te wassen. Zorg voor voldoende zeep, papieren handdoekjes, desinfectie- en EHBO-middelen binnen handbereik. Hoe u dit regelt, kunt u aangeven op het meldformulier.
  • Kinderen en jongeren komen in sportkleding naar de locatie. Ze kunnen zich niet omkleden en douchen en gaan na de activiteit direct van het terrein. Omkleden en douchen bij de sportaccommodaties mag niet.
  • Stel (per activiteit of reeks activiteiten) een volwassen herkenbare coronaverantwoordelijke (met een gekleurd hesje) aan, die altijd aanwezig is en het gemeentelijke aanspreekpunt is. Deze is eindverantwoordelijk voor
   • De inachtneming van de hygiëneregels
   • De interne logistiek en bewegwijzering van veilige looplijnen en mogelijk afbakenen van eenrichtingsverkeer op parkeerplekken, bij toiletgebouwen en de velden.
   • Dit vooraf aan te geven op het meldingsformulier. Ook het aantal sporters en het aantal toezichthouders.

  Voor andere sportaanbieders (Binnensportverenigingen en commerciële aanbieders (dit geldt dus niet voor AAC'61)) die plannen hebben om buiten te gaan trainen:

  • Indien gewenst kan er, in georganiseerd verband, buiten worden getraind door jeugd tot en met 18 jaar in de openbare ruimte, met in achtneming van dit protocol. Voorbeelden van openbare ruimten zijn onder andere Cruyff Courts en het park.
  • Alle activiteiten moeten vooraf aan de gemeente gemeld te worden via het meldformulier. Als een sportactiviteit niet vooraf is gemeld dan, kan gesommeerd worden per direct de activiteit te staken en kan verbaliseerd worden.
  • Alleen deelnemende kinderen en jongeren, sportbegeleiders en coronaverantwoordelijken zijn op de sportlocatie aanwezig. Toeschouwers zijn zowel op de sportlocaties als in de openbare ruimte verboden.
  • Het gebruik van binnensport-accommodaties is niet toegestaan, deze blijven gesloten.
  • De openbare ruimte kan niet worden geclaimd. Houd rekening met andere gebruikers in het openbaar gebied. Beperk overlast van muziek etc.
  • Zorg voor voldoende desinfectiemiddelen en EHBO-middelen binnen handbereik.