• AAC'61 kent momenteel een viertal ereleden:

    • Rieks Kuper
    • Freek Franken
    • Ginie Seidel-Jilderda
    • Annie Franken

    Voor elk erelid is een oorkonde aanwezig in de kantine. Druk op een van de foto's hieronder voor een vergroting.