• Per 1 juli zijn een aantal maatregelen rondom corona versoepeld. Hieronder het bericht van de gemeente Assen.

  Voor wat betreft de coronacrisis zetten we per 1 juli weer een stapje vooruit. De belangrijkste maatregelen voor sport zijn dat binnensportaccommodaties weer open mogen, en dat bij contactsporten de 1,5 m. afstand houden niet meer nodig is. Uiteraard blijven de algemene hygiëne maatregelen zoals handen wassen en geen handen schudden van kracht. Voor de nieuwe regels per 1 juli is een nieuwe noodverordening vastgesteld die geldt voor alle gemeenten in de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Die vind je hier https://www.assen.nl/officiële-documenten.

  Daarnaast hebben we voor mensen die willen gaan sporten een document gemaakt waar in staat waar je je aan moet houden: ‘Instructies voor sporters’. Voor zowel sportaanbieders als voor beheerders/eigenaren van sportaccommodaties hebben we apart een handreiking gemaakt die helpt bij het veilig (laten) sporten. Al deze documenten zijn terug te vinden op de website van de gemeente Assen.
  Hieronder hebben we de belangrijkste punten om rekening mee te houden nog even op een rij gezet:

 • 1. In het kort de algemene (spel)regels voor het sporten:

  1. Per 1 juli is binnensport weer toegestaan. Alle doelgroepen in alle takken van sport mogen weer sporten;
  2. Alle leeftijdsgroepen mogen tijdens binnen- of buitensport normaal spelcontact hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden;
  3. Kantines, kleedkamers, douchegelegenheden mogen weer open. Iedereen die 18 jaar en ouder is, houd 1,5 m afstand;
  4. Kantines moeten voldoen aan de algemene normen van de Koninklijke Horeca Nederland: https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar(externe link);
  5. Het luchtverversingssysteem van binnensportaccommodaties moet minimaal voldoen aan de richtlijnen van het bouwbesluit 1992;
  6. Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
  7. Voor toeschouwers geldt bij buitensport een max. van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck. Voor meer dan 250 toeschouwers is een reservering (registratie en vaste plaatsen) en gezondheidscheck verplicht.
  8. Voor binnensport geldt een max. van 100 toeschouwers zonder gezondheidscheck en reservering (registratie). Bij meer dan 100 toeschouwers is dit wel verplicht (registratie en vaste plaatsen).

  2. Voor mensen die weer willen gaan sporten geldt, check de basisregels voordat je gaat sporten:

  1. voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  2. heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  3. ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  4. houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
  5. vermijd drukte;
  6. was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  7. schud geen handen;
  8. bekijk voor uitgebreidere instructies "Instructies voor sporters".

  3. Voor alle sportaanbieders:

  Omdat de buitensport al langere tijd open is en de binnensport nu pas open gaat hebben we dit gesplitst.

  Buitensport

  De veranderingen voor de buitensport zijn niet erg groot. Het Drentse Protocol voor de sport komt per 1 juli te vervallen. Dat betekent dat er ook geen aanmeldplicht meer is voor het starten van nieuwe activiteiten. Om de communicatie naar de belangrijkste groepen binnen uw organisatie, ‘sporters’, ‘trainers/begeleiders’, ‘ouders/verzorgers’ en ‘toeschouwers’, makkelijk te maken zetten we hieronder de belangrijkste wijzigingen nog even op een rij.

  1. Bij contactsporten hoeft tijdens trainingen en wedstrijden de 1,5 meter afstand niet meer in acht te worden genomen.
  2. Kantines, kleedkamers, douchegelegenheden etc. mogen weer open. Daar geldt voor 18 jaar en ouder wel de 1,5 m afstand.
  3. Voor kantines gelden de algemene normen van de Koninklijke Horeca Nederland: https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar(externe link).
  4. Voor toeschouwers geldt een max. van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, en voor meer dan 250 toeschouwers geldt voor iedereen een reservering (registratie en vaste plaats) en gezondheidscheck.

  Binnensport

  Voor aanbieders van binnensportactiviteiten hebben we een uitgebreide handreiking staan : Handreiking voor binnensportsportaanbieders (huurders van binnensportaccommodaties).

  4. Voor beheerders en eigenaren van sportaccommodaties:
  Beheerders en eigenaren van sportaccommodaties moeten nog steeds de veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Zij zijn daarvoor verantwoordelijk op hun locatie. We rekenen hiertoe ook commerciële aanbieders van sport en bewegen die een eigen accommodatie bezitten of huren en exploiteren. Voor hen hebben we ook een uitbereide handreiking: Handreiking voor beheerders of eigenaren van sportaccommodaties.