• Het bestuur

  Het dagelijks bestuur van AAC'61 bestaat momenteel uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester en er zijn drie algemeen bestuursleden met elk hun eigen aandachtsgebied die het bestuur compleet maken.
  Het bestuur vergadert ongeveer eens per maand.
  Er vindt - volgens de statuten - tweemaal per jaar een Algemene Ledenvergadering plaats; de voorjaars- en de najaarsvergadering. De verslagen daarvan vind je hier.

  Het algemene e-mail adres van AAC'61 is: info@aac61.nl.

 • Functie Naam E-mail Tel.nr.
  Voorzitter Jildert E. Visser voorzitter@aac61.nl 06-46002775
  Secretaris a.i. Jaap Franken secretaris@aac61.nl 06-86636270
  Penningmeester Marcel Kiers penningmeester@aac61.nl 06-53924344
  Algemeen bestuurslid Bob Mijwaard bob.mijwaard@aac61.nl 06-81477091
  Algemeen bestuurslid (baanatletiek) vacature