• Parcourscertificering

    Iedereen die meedoet aan loopevenementen weet dat bij de finish de gelopen afstand soms afwijkt van de officiële lengte. Dit kan veel oorzaken hebben. Bijna iedere recreant loopt niet de ideale lijn door drukte op het parcours of onbekendheid ter plaatse. Voor de organisatie is het van belang dat de lengte wel redelijkerwijs overeenkomt met de beloofde afstand om gezeur achteraf te voorkomen. Bij landelijke of internationale wedstrijden waar records gelopen kunnen worden is het natuurlijk noodzakelijk dat de lengte van het parcours correct is. De Atletiek unie heeft daarvoor parcoursmeters beschikbaar die op aanvraag het beoogde parcours opmeten. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan en een buitengewoon precies klusje.

     

  • Het meten gebeurt per fiets uitgerust met een zogenaamde Jones-counter, een nauwkeurig metertje op de naaf van het voorwiel. Elke omwenteling van het voorwiel zorgt voor een ‘tik’. Voorafgaand en na afloop van de meting moet deze teller altijd gekalibreerd worden. Hiervoor is een ijkbasis nodig van 400 meter in de buurt van het parcours. Dit is een door een gecertificeerde landmeetkundige uitgezette gemarkeerde exacte afstand. Voorafgaand aan de parcoursmeting wordt de ijkbasis door de parcoursmeter gefietst ter bepaling van de beginconstante. Na afloop van de meting nogmaals ter bepaling van de daggemiddelde. Het ijken is nodig omdat bijvoorbeeld de bandenspanning en wisseling van buitentemperatuur zorgen voor verschil in lengte van een omwenteling van het voorwiel.

  • Het fietsen van het parcours moet gebeuren over de kortst mogelijke afstand. Noodzakelijk is dat er voorfietsers van de organisatie ver vooruit fietsen zodat de parcoursmeter ruim van te voren kan inschatten wat de ideale lijn is. Meestal gebeurt het meten op de vroege zondagochtend, of in grote steden midden in de nacht zodat er geen hinder wordt ondervonden van verkeer of obstakels. Het parcourscertificaat is 5 jaar geldig tenzij er parcoursaanpassingen worden gedaan. Bij kleinere wedstrijden kan het toplopers motiveren mee te doen. Goede tijden gelopen op een gecertificeerd parcours kunnen bij belangrijke wedstrijden gebruikt worden ter kwalificatie. Voor recreanten is het lopen van een PR op een te kort parcours echter dan wel verleden tijd. In Assen is sinds kort een ijkbasis voor handen zodat voor de wedstrijden certificering mogelijk is.