• Leden AAC’61 hielden nos-talgische Fakkelloop langs vroegere accommodaties

    13 mrt 2011
  • Het ASSERjournaal bericht van een fakkelloop van AAC'61 in het kader van het 50-jarig jubileum. Zie het bericht op het ASSERjournaal: link.