• dinsdag 21 november 2023 om 20.00 uur

  De najaars ALV heeft de volgende onderwerpen:

  • Mededelingen/Nieuwsberichten
  • Vaststelling notulen ALV dd 20 juni 2023
  • Commissies (onderhoud, sponsoring)
  • Vereniging
  • Financiën
  • Presentatie en vaststelling begroting 2024
  • Bokalen en wisselbekers
  • Bestuur met voordracht Jornt en Ruben
  • Rondvraag

  Borrel