• Op 21 november 2023 is de najaars-ALV gehouden. Er was een grote opkomst; er waren net wat te weinig stoelen in de kantine.

  Begonnen met de bijeenkomst door stil te staan bij een aantal gebeurtenissen vanaf de voorjaars-ALV. Betrokken atleten, trainers of organisators vertelden er wat over. Een mooie collectie gebeurtenissen.

  De notulen van de voorjaars-ALV zijn onveranderd goedgekeurd; dank aan de notulist!

  De begroting en vaststelling van contributie voor 2024 kwam aan de orde. De contributie wordt verhoogd met 3,7% wat de inflatiecorrectie is volgens de Nederlandse bank (DNB). Daarbovenop komt de 5 euro per kwartaal i.v.m. onderhoud aan het clubgebouw; dit geld gaat in een aparte pot daarvoor.

  Jenne Klasens is de kartrekker van de onderhoudscommissie en vertelt wat er al is gebeurd. Schilderwerkzaamheden op twee zaterdagen; ruiten vervangen, brede glaslatten en een kozijn vervangen van een uitzetraam van het krachthonk. Er is al zo'n 3000 euro besteed. Bij het laten doen van dit alles was dit veel meer geweest. Jenne gaat met een inschrijfformulier rond waarop mensen kunnen inschrijven om eens te helpen met het onderhoud. Zo'n 20 mensen van de aanwezigen hebben zich ingeschreven.

  Martijn vertelt hoe het met de oorkondes is gegaan die de atleten hebben gekregen i.v.m. de uitreiking van de wisselbekers en bokalen. Er is nu een vitrinekast waarin deze bekers en bokalen vanaf januari weer te zien zijn; tot die tijd staat de beker of bokaal bij de atleet thuis te pronken.

  Er zijn twee bestuursleden afgetreden: Marcel Kiers die 3,5 jaar penningmeester is geweest en Jildert Visser die 7 jaar voorzitter is geweest. Zij worden bedankt met een groot bos bloemen en een oorkonde.

  De ALV benoemt voor hen twee opvolgers: Jornt Visser als penningmeester en Ruben Draaijer als voorzitter. Het estafette stokje wordt symbolisch en letterlijk overgedragen aan hen. Veel succes!

  Na afloop is een hapje en drankje.