• Op dinsdagavond van 19.30 - 20.30 uur zal de najaars-ALV worden gehouden; digitaal.

  Net als de voorjaars-ALV zal dit digitaal plaatsvinden i.v.m. de geldende coronamaatregelen via Google Meet. Dat is goed gegaan; mensen konden elkaar goed horen en zelfs zien als de camera aan stond. Minder gezellig dan met elkaar in het clubhuis; hopelijk kan dat spoedig weer.

  De ALV - algemene ledenvergadering - is het hoogste beslissingsorgaan binnen de vereniging; het is dus goed dat de leden hun stem laten gelden.

  De leden krijgen - net als vorige keer - via een nieuwsbrief de mogelijkheid om zich aan te melden voor de ALV; daarna krijgen ze een login code voor de digitale ALV meeting met Google Meet.

  Agenda (voorlopig):

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststelling notulen voorjaars-ALV 26 mei 2020 *
  4. Commissies
  5. Corona - invloed op de vereniging
  6. Financiën
  7. Presentatie en vaststelling begroting 2021
   incl. voorstel voor contributieverhoging
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

  * de concept notulen van de voorjaars-ALV staan op de webpagina van de ALV: link.