• Op 14 september 2023 is de akte van de nieuwe statuten van AAC'61 gepasseerd bij de notaris. Aanleiding van de nieuwe statuten is het verlaten van triathlon en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Het vervallen van triathlon is meerdere keren op de ALV besproken. AAC'61 wil meer aandacht geven aan de Loopsport en ondersteunt de triathlonvereniging daarin. Een commissie heeft aan de nieuwe statuten gewerkt; Notaris Van Pelt (sponser van AAC'61) heeft de concept akte opgesteld en deze is goedgekeurd door de Atletiekunie en door de ALV op 20 juni 2023. Op 14 september 2023 is de akte gepasseerd en daarmee formeel.

    De naam van AAC'61 is nu voluit:

    Asser Atletiek- en Loopsportvereniging AAC'61

    De statuten zijn te raadplegen via deze link.

    Dank aan alle mensen die hebben meegewerkt aan de nieuwe statuten.