• Op 30 september 2023 hebben een aantal leden de handen uit de mouwen gestoken t.b.v. het onderhoud van het Clubhuis.

  Afgelopen ALV's is het onderhoud van het clubhuis aan de orde gekomen. Het clubhuis is in beheer van de vereniging en de onderhoudscommissie heeft een begroting opgesteld. Als we dat allemaal zouden laten doen, dan zou dat een forse contributieverhoging met zich meebrengen. Daarop is besloten om zoveel mogelijk zelf te doen. Er zijn enkele oproepen geweest en leden hebben zich aangemeld. Jenne Klasens coördineert dit.

  Op 30 september was een schuur en verfdag. Vele handen maken licht werk.

  Er bleek een kozijn verrot en glas ondoorzichtig; dit is inmiddels vervangen (ruitjes krachthonk).

  De glaslatten van de grotere ramen waren nog van oude type; deze zijn door de schilder vervangen door bredere types zodat het regewater van het kozijn afvalt. Dit is later door de vrijwilligers geschilderd.

  Dit is een prachtige inzet van onze leden! Hartelijk dank voor jullie hulp!!!

  Wil je ook eens meehelpen? Meldt je dan aan bij onderhoud@aac61.nl en houdt de oproepen in de gaten.

  de onderhoudscommissie