• Het parcous van de 9e Bosmarathon & Minder.

    Meer info op: 9e Bosmarathon & Minder

  • In januari 2018 bij de 8e Bosmarathon & Minder lagen er dikke plassen rondom het paadje door het weiland. Droge voeten houden was hier niet mogelijk.

    Dit pad is nu verbeterd. Waarschijnlijk is het straks mogelijk om hier droog over te komen.