• Ramon Slomp heeft zich aangemeld als bestuurslid PR/Sponsoring. Peter Strijbosch en ondergetekende hebben een gesprek gehad met Ramon en het is duidelijk geworden dat Ramon enthousiast aan dit onderwerp wil gaan werken. We zijn daar als bestuur heel erg blij mee. Sinds het vertrek van Harold Scholing in november 2018 is dit nl. een vacature.

    Met PR/Sponsoring kunnen belangrijke zaken voor de vereniging worden gedaan. Net dat extra waardoor er meer kinderen/mensen geïnteresseerd raken in atletiek, er meer middelen of budget is, of dat leuke evenement wél kan doorgaan.

    Kortom er ligt een mooie taak voor Ramon, waarbij hij ongetwijfeld wel eens hulp van anderen nodig heeft.

    Ramon draait eerst mee met de bestuursvergaderingen en zal met het PR/Sponsoring werk beginnen; bij de volgende ALV kan hij dan als kandidaat bestuurslid worden voorgedragen.

    Jildert E. Visser, voorzitter AAC'61