• Op 13 oktober heeft de minister president Rutte maatregelen aangekondigd; deze zijn vertaald voor de sport en staan hieronder genoemd (bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport)

  Veelgestelde vragen over het coronavirus en sport

  Op deze pagina leest u meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de mogelijkheid om te sporten of aanwezig te zijn bij een sportevenement.

  Spelregels voor sport in het kort

  Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, komen er nieuwe maatregelen voor sport. In het kort zijn de spelregels voor het sporten vanaf 14 oktober 22:00 uur: 

  • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
  • Maximaal 4 personen mogen samen sporten.
  • Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.
  • Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen.
  • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
  • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
  • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld. En kinderen met klachten blijven thuis.
  • Publiek bij sport is niet toegestaan.
  • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

  Wedstrijden en toernooien en toeschouwers

  Zijn wedstrijden en toernooien toegestaan?

  Nee. Wedstrijden leiden tot veel extra reisbewegingen en sociale contacten. Daarom is besloten om voorlopig alle wedstrijden stil te leggen.

  Wie bepaalt wat topsporters zijn?

  In overleg met NOC*NSF en de KNVB is een uitzondering gemaakt voor alle topsporters met een status en voetballers uit de Eredivisie en eerste divisie. Het gaat om een selecte groep van ongeveer 1000 voetballers en ongeveer 1000 topsporters uit overige sporten.

  Kunnen competities nu nog wel doorgaan?

  Nee. Wedstrijden zijn voorlopig verboden, dus de competitie ligt even stil. Dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten.

  Waarom is publiek niet meer toegestaan?

  De besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek. Daarom is publiek niet meer toegestaan bij amateurwedstrijden en profsportwedstrijden.

  Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport?

  Ja. Maximaal 4 personen mogen samen sporten. Voor binnen sporten zijn maximaal 30 personen toegestaan per zelfstandige ruimte.

  Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen ook voor kinderen?

  Nee. Er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen met grotere groepen sporten. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld. En kinderen met klachten blijven thuis.

  Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 4 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet.

  Wat zijn de maatregelen voor trainingen?

  Kinderen en jongeren t/m 17 jaar mogen gewoon trainen. Ze hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

  Volwassenen trainen in groepen van maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand van elkaar. De groepen moeten onderling ruime afstand houden en mogen niet mengen.

  Mogen journalisten en technici voor beeldregistratie aanwezig zijn bij wedstrijden?

  Ja. Journalisten en technici voor beeldregistratie mogen aanwezig zijn. Zij moeten wel voldoen aan de maximale samenkomst- en gezelschapsgroottes en overige maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

  Ik heb mij ingeschreven om aan een sportevenement deel te nemen. Kan ik mijn geld terugkrijgen als dat niet door kan gaan?

  Neem contact op met de organisator. Vaak staat hierover iets in de algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden mag niet staan dat u helemaal geen recht op geld terug zou hebben.

  Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?

  Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging. NOC*NSF en de sportbonden geven aan hoe kinderen veilig op sportaccommodaties kunnen sporten. Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd op de website van NOC*NSF.

  Door het coronavirus ben ik (een groot deel van) mijn inkomsten verloren en kan ik de sportcontributie van mijn kinderen niet meer betalen. Kan ik hier financiële ondersteuning voor aanvragen?

  Ja, dat is mogelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

  Sportkantines

  Gelden er extra maatregelen voor sportkantines?

  Ja, sportkantines zijn gesloten sinds 29 september 2020. Het doel is om sport door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarom is de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Zo kan de sport zo lang mogelijk doorgaan.

  Gelden de maatregelen voor sportkantines ook voor de horeca bij commerciële sportaanbieders?

  Ja. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.

  Binnen en buiten sporten

  Is het toegestaan om binnen en buiten te sporten? 

  Sporten is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.

  • Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Waarbij er een maximum geldt van 4 personen per groepje (exclusief instructeur).
  • Voor individuele buitensporten (zoals bootcamp) geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is tussen de groepjes en zij niet mengen.

  RIVM heeft een generiek kader coronamaatregelen opgesteld. Het kader geeft adviezen hoe ondernemingen en organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid. 

  Momenteel worden de bestaande protocollen op het gebied van sport verder aangescherpt. De verwachting is dat deze beschikbaar zijn voordat de nieuwe maatregelen ingaan (14 oktober 22 uur).

  Is het de bedoeling dat sportaccommodaties hun terrein ook openstellen voor mensen die geen lid zijn van de club?

  Het kabinet heeft opgeroepen om ook mensen te ontvangen die geen lid zijn. Het verschilt per sportaanbieder of dit ook mogelijk is. Meld u bij de sportaanbieder om te zien welke mogelijkheden er voor u zijn. NOC*NSF en de sportbonden laten via hun websites weten  hoe het sporten op een veilige manier kan. Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd op de website van NOC*NSF.

  Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

  Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. 

  Wordt het virus doorgegeven als ik dezelfde sporttoestellen als een rekstok of bank gebruik?

  De kans dat u besmet raakt doordat u een sporttoestel en sportattributen aanraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Desinfecteer sportmaterialen en was regelmatig uw handen wassen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kunt u schoonmaken met een gewoon schoonmaakmiddel.  

  Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

  Kan ik contributie of lesgeld terugvragen van mijn vereniging of fitnessclub of andere sportaanbieder?

  Dat ligt aan de afspraken die u met uw vereniging of club heeft. Informeer daarom bij uw sportaanbieder welke afspraken er zijn rondom de contributie of het abonnementsgeld. 

  Ik heb een kaartje voor een sportwedstrijd. Kan ik mijn geld terugkrijgen als die niet door kan gaan?

  Als u een kaartje heeft voor een sportwedstrijd, kunt u uw geld terugvragen. Organisatoren kunnen u een voucher of tegoedbon aanbieden. Hiermee kunt u later een wedstrijd bezoeken. Hiermee proberen organisatoren uit grote financiële problemen te komen.

  Meer informatie vindt u op de websites Bewaar Je Ticket en Save your ticket (Engels).