• Opnieuw een grote opkomst in het dr. Nassau College Quintus. Vol energie en uitwisseling van ideeën waar we
  met sport en bewegen in Assen naar toe willen. Met muzikale omlijsting van Marco Poucki met zijn
  toepasselijke ballad ‘Winnaar of een held?’

  Op het podium met vlaggen en banners van de aanwezige sportorganisaties en in aanwezigheid van NOC*NSF
  directeur Gerard Dielessen, werden op een interactieve manier over het sportakkoord gesproken. Wat is het,
  waar zijn de kansen, wat zijn de grootste zorgen, wie zijn de belangrijkste partners en hoe moet het
  Sportakkoord eruit zien.

  De gekozen thema’s, waar de werkgroepen de afgelopen zomer hard aan hebben gewerkt, werden op een
  ‘marktplaats’ achtige manier in de zaal gepresenteerd. Er is flink gediscussieerd bij posters en de feedback is
  genoteerd. Hieronder de thema’s, op de volgende pagina de posters met inhoudelijke informatie.

  1. Sport en bewegen, inclusief en toegankelijk
  2. Duurzame infrastructuur
  3. Van jongs af aan vaardig in bewegen
  4. Gezonde stad
  5. Positieve sportcultuur / Vitale aanbieders
  6. Topsport en evenementen

  Uit de discussie kwamen onder andere deze ‘Gouden Tips’:

  1. Een herkenbaar gezicht voor de sport
  2. Leefstijlcoach implementeren
  3. Eén loket
  4. Regie voeren, geen concurrentie
  5. Aanjager platform verenigingen
  6. Gemeente soepeler in toekennen voorzieningen

  De initiatiefgroep Asser Sport Akkoord (ASA) heeft de werkgroepen gevraagd om de thema’s nog één slag
  verder te brengen en ‘Sportakkoord-klaar’ te maken en dit uiterlijk 4 november a.s. aan te leveren via
  Sportakkoordassen@gmail.com. Met elkaar hebben we vastgesteld wat een sportakkoord is: dat is een set van
  gezamenlijke ambities waarover de betrokken partijen het met elkaar eens zijn en concrete afspraken over wie
  doet wat, en wie gaat wat leveren. Daarom moeten we ook de eventueel nog ontbrekende partijen hierbij


  Verslag 23 september 2019, 2e oploop Asser Sport Akkoord - 2

  betrekken. Rond 11 november moet een concept-Asser Sportakkoord liggen, die ieder bij zijn achterban kan
  checken, zodat we met elkaar nog voor de kerst het Asser Sport Akkoord hopen te kunnen ondertekenen!

   

  Als je wil aansluiten bij een thema of wil switchen van werkgroep, dit weten via
  Sportakkoordassen@gmail.com.