• Op dinsdag 26 mei 2020 heeft de voorjaars algemene ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden. Vanwege de corona maatregelen is deze ALV op digitale wijze gehouden.

    De leden hebben zich vooraf kunnen aanmelden middels meerdere nieuwsbrieven. Degenen die zich hadden aangemeld kregen een code om bij de digitale vergadering aanwezig te zijn via Google Meet.
    Bij de vergadering was een presentatie en een ieder die dat wilde kon zijn camera aan zetten. Zo ontstond toch nog wat gevoel van kleinere afstand.

    Een presentatie. Met een paar formele punten: goedkeuring notulen van vorige ALV, voorstel van kascommissie om bestuur decharge te verlenen en instemming met de aanstelling van de nieuwe penningmeester Marcel Kiers. Omdat de digitale snel wel eens kan haperen hebben de aanwezige leden de kans gekregen om woensdag tot 23.59 uur hun tegenstem uit te brengen. Daar is geen gebruik van gemaakt, dus zijn de drie punten waarover de ALV moest stemmen unaniem aangenomen. We wensen Marcel heel veel succes in zijn nieuwe functie.

    Hein Habes wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet als penningmeester. Hij ontvangt een schoentje met incriptie: penningmeester AAC'61 15 juni 2015 - 26 mei 2020; en voor Margreet een bos bloemen omdat ze Hein zovaak heeft moeten missen aan de vereniging.

    Het bestuur