• Via deze weg willen wij jullie namens het gehele bestuur van harte uitnodigen voor het bijwonen van de ALV op 1 juni a.s. (voorjaarsvergadering).
  Wij hopen dat dit de laatste keer in online versie zal zijn en kijken ernaar uit jullie allemaal spoedig persoonlijkte mogen zien. Deze voorjaars ALV kan nu nog bijgewoond worden via Google Meet. Hieronder meer info;

  Tijdstip ALV20:30 uur-21:30 uur
  De standaard agendapunten van deze vergadering worden behandeld:

  • Vaststelling notulen ALV d.d. 24 nov 2020
  • Jaarverslag van het bestuur
  • Verslag van de penningmeester
  • Verslag van de kascommissie
  • Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten
  • Vaststelling contributies
  • Bijzondere leden!
  • Rondvraag


  Ook dit keer zal de ALV worden gehouden via Google Meet. Een online vergadertool, waar je eenvoudig aan kan deelnemen door naar meet.google.com te gaan en de benodige toegangscode in te voeren. Of via de aanmeldlink die je ontvangt na je aanmelding.

  Het einige wat wij van jou vragen is om je aan te melden via het formulier hieronder. Je zal dan een aanmeldlink ontvangen waarmee je rechtstreeks inlogt op de online ALV.

  Kortom, meld je aan via de link (in e-mail bericht) en ontvang je uitnodiging om online deel te nemen.

  Wacht hier niet te lang mee!
  Via de ALV heb jij inspraak in onze vereniging.

  p.s. je moet wel lid zijn om te mogen deelnemen.