• Beste leden,

  Via deze weg wil ik jullie namens het gehele bestuur van harte uitnodigen voor het bijwonen van de ALV op dinsdag 17 mei 2022 19.30-21.00 uur (voorjaarsvergadering).
  Het zal dit keer na lange tijd een bijeenkomst zijn IN HET CLUBHUIS van AAC'61. Hieronder de agenda.

  De agenda met daarin de standaard agendapunten en een aantal extra onderwerpen:
  • Opening
  • Mededelingen
  • Vaststelling notulen ALV dd 23 nov 2021 (zie website)
  • Jaarverslag van het bestuur
  • Verslag van de penningmeester
  • Verslag van de kascommissie
  • Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten
  • Vaststelling contributies
  • Nieuwe statuten in concept (stoppen bij Triathlonbond en Wet Bestuur en Toezicht en Rechtspersonen)
  • Voordragen bestuursleden (Jaap Franken en Bob Mijwaard); zie hieronder bij 'Ik stel me voor: ...'
  • Afscheid bestuursleden (Ramon Slomp)
  • Nieuwe en gestopte trainers
  • Vacatures
  • Activiteiten
  • Rondvraag
  • Sluiting
  Na de ALV een BORREL

  Jildert E. Visser
  voorzitter AAC'61
  Tijdens ALV én na afloop
  Langere tijd is er geen fysieke ALV geweest; daarom trakteren we op wat lekkers tijdens de ALV en is er een borrel nadien om wat bij te praten.