• Willem Huizing heeft afgelopen maanden gewerkt aan het maken van een huishoudelijk reglement (HHR). Volgens artikel 20 lid 1 van de statuten behoren we dit te hebben als vereniging. Er waren de nodige afspraken binnen de vereniging, maar die waren niet altijd even praktisch. De leden hadden het voorstel vooraf ontvangen per mail en daar zijn enkele vragen vooraf over gesteld; daarmee is het voorstel verbeterd.

    Willem heeft het voorstel van het HHR toegelicht tijdens de voorjaarsvergadering op 21 mei 2019. De ALV heeft het voorstel bekrachtigd. Het is in te zien via onze website pagina: statuten en HHR.

    Willem wordt hartelijk dank voor zijn inzet.