• Opzeggen lidmaatschap

    Het lidmaatschap kan alleen per kwartaal SCHRIFTELIJK (per brief of per mail) worden opgezegd bij de ledenadministratie. Er moet minimaal een opzegtermijn van een maand in acht worden genomen. Als je per 1 januari wilt opzeggen, dient de opzegging uiterlijk 15 november bij de ledenadministratie binnen te zijn. Zeg je na 15 november op, dan zul je nog wel de licentiekosten voor het daaropvolgende jaar moeten voldoen aangezien de opzegging dan niet tijdig door de Atletiekunie kan worden verwerkt.

    De ledenadministratie is te bereiken via het volgende e-mail adres: ledenadministratie@aac61.nl

    Regeling incasso-opdrachten
    Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt uiteraard de machtiging tot het innen van de contributie.