• Contributie

  De AAC'61-verenigingscontributies worden tijdens de najaars ALV voorgesteld door het bestuur. De licentiekosten worden door de Atletiekunie en NTB (NTB: Nederlandse Triathlonbond) bepaald.

  In onderstaande tabel staan de categorieën, leeftijd en licentie- en contributiekosten. Betaling kan alleen via automatische afschrijving van een bankrekening. De contributie wordt eenmaal per kwartaal geïncasseerd en de licentiekosten - die de vereniging moet afdragen aan de Atletiekunie/NTB - eenmaal per jaar.

  De contributie is gebaseerd op het volgen van twee trainingen per week (uitzondering zijn de minipupillen die 1 keer per week trainen).

  AU = Atletiekunie
  WL = Wedstrijdlicentie

 • CategorieAU licentie Euro/jaarWL Euro/jaarAAC'61 contr. Euro/kwTOTAAL Euro/jaar
  minipupil 15.9038.00167.90
  pupil15.908.6038.00176.50
  recreant pupil15.9038.00167.90
  junior16.8015.3044.00208.10
  recreant junior16.8044.00192.80
  neo-senior18.1524.5044.00218.65
  neo-senior recreant18.1544.00194.15
  senior/master18.1524.5052.00250.65
  senior/master recreant18.1552.00226.15
  trimlid18.1541.50184.15
  RaceRunner pupil15.9038.00167.90
  RaceRunner junior16.8038.00168.90
  RaceRunner senior/master18.1538.00170.15
  Fitness-Walking *118.1528.00102.15
 • *1 Voor Fitness Walking/wandelen geldt: 3 kwartalen i.p.v. 4 kwartalen.

  Triatleten hebben een basislicentie nodig van de NTB. Daarnaast kunnen zij kiezen voor een wedstrijdlicentie van de NTB en een (basis- en/of wedstrijd-) licentie van de Atletiekunie.

 • CategorieNTB-licentie Euro/jaarWL NTB Euro/jaarAU licentie Euro/jaarWL AU Euro/jaarAAC'61 contr. Euro/kwartaal
  Triatleet pupil28.25 - 15.90 8.60 38.00
  Triatleet junior28.25 * 16.80 15.30 44.00
  Triatleet master/senior39.75 28.25 18.15 24.50 52.00

 • *De licentiekosten voor pupil- en juniorleden zijn bij de NTB iets anders geregeld dan bij de Atletiekunie. Voor jeugdleden geldt een bedrag van € 25,- incl. wedstrijdlicentie. Vanaf de categorie H14/D14 (ongeveer 14 jaar) gelden de licentietarieven voor volwassenen. 

  N.B.: Neemt u bij een verkeerde afschrijving s.v.p. contact op met de ledenadministratie. Via de ledenadministratie kan een fout snel hersteld worden. De ledenadministratie kan bereikt worden per e-mail: ledenadministratie@aac61.nl of per post: Achterpad 1, 9405 BN Assen.