• Privacyverklaring

  • Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in een privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@aac61.nl .

    De privacyverklaring is te openen via de volgende link.

    AAC'61 heeft de 12 stappen doorlopen van de Stichting AVG voor verenigingen; de AVG-verklaring is te openen via de volgende link.